Pārzinis personas datu apstrādei ir: SIA "Baltijas optika", /Juridiskā adrese: "Malēji", Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV4409, , tālrunis: 26340887, e-pasts: baltijas.optika@inbox.lv/

Personas datu aizsardzības speciālists: valdes loceklis Sergejs Petručeņa

Personas datu apstrādes nolūks: optometrista un optiķa pakalpojumu sniegšana

Tiesiskais pamats:

personas datu apstrādei ir Eiropas parlamenta un Padomes 27.04.2016. regula 2016/679 Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta c) apakšpunkts, Fizisko personu datu aizsardzības likums

Personas datu saņēmēji –  ir paši datu subjekti

Jūsu kā datu subjekta tiesības ir: saņemt to informāciju, kas attiecas uz Jums pašiem vai uz Jūsu nepilngadīgajiem bērniem

Piekrišanu datu ievākšanai dod: pats subjekts, sākot no 16 gadu vecuma

 .